Veiligheidsinstructies Etherische olie

Uitleg Risico's en gevarensymbolen.  Leest u deze instructies eerst voordat u de etherische olie open maakt en gebruikt: